ચીનના જિઆંગસુ પ્રાંતના ચાંગઝોઉ શહેરમાં સ્થિત સુક્સિંગ સેન્ચ્યુરી એપેરલ કંપની લિમિટેડ, ઉત્પાદન અને વેપારને એકીકૃત કરવા માટેનું એક સાહસ છે.તેની સ્થાપના 1992 માં કરવામાં આવી હતી અને તેની સૌથી વધુ પ્રતિનિધિ પેટાકંપનીઓ નીચે મુજબ છે: ચાંગઝોઉ સિટી સક્સિંગ ગાર્મેન્ટ કો.લિમિટેડ હુબેઈ સુક્સિંગ ગાર્મેન્ટ કંપની લિમિટેડ…